Skip directly to content

Productieomgeving

Oefenomgeving

Edisonomgeving

3.42 met edison fix (16-06-2015)

De edisonzendingen kunnen opnieuw opgeladen worden. De fix staat in productie. Dus verwijder de "foute" zendingen. Zoek opnieuw het laatst opvolgend nummer en laadt opnieuw op.
Verder zijn nog een aantal kleine fouten aangepakt.

Edisonzendingen geven fout (04/06)

De "nieuwe" zendingen die werden doorgestuurd via webedsion geven momenteel een fout bij het inladen in LARS. Daar wordt aan gewerkt en zal volgende week normaal terug in orde zijn. Ik laat nog weten welke actie nodig zullen zijn. 

Problemen met overdrachten (02/06/2015)

Wanneer je in dossieroverdracht een dossier wil verzenden of klikken op "geen papieren dossier" krijg je volgende boodschap:

The digital documents cannot be transfered. Contact administration.

Dit werd doorgegeven en we bekijken het probleem om dit snel op te lossen.

Edisonzendingen back in business (21-05)

Beste vanaf vandaag staat er terug zendingen klaar langs de zijde van webedsion en kunnen jullie terug gaan opladen in LARS.

Synchronisatie met vaccinnet lukt niet (29-04-2015)

Momenteel lukt het niet om te synchroniseren met vaccinnet. Dit werd doorgegeven en men bekijkt het probleem.

HTTPS bericht (21/04/2015)

Veel gebruikers maken zich zorgen over de volgende melding:      
  • dit kadert in het afbouwen van verouderde versleutelingstechnieken
  • er is geen groter risico dan voordien
  • het certificaat krijgt die status omdat het nog geldig is tot na 2017

Versie 3.35 (16-02-2015)

Er is een nieuwe release van LARS de 3.35. Wat zijn de aanpassingen:

  • Soms had je een fout bij een reeks. Je kreeg interne fout bij het raadplegen van andere leerlingen in die reeks. 
  • De functie "afsluiten van een traject" is nu beschikbaar na onthaal en vraagverheldering. 
  • Het herbenoemend van een opgeladen document kan nu ook vanuit het tabblad "documents" in het menu leerlingen in een leerlingdossier. 
  • Het briefhoofd is terug op alle brieven van een selectief consult zichtbaar en niet slecht op de eerste brief.
  • BELANGRIJK: In het kader van LARS veiligheidsbeleid is het niet meer mogelijk om

versie 3.34 (26/01/2015)

In deze versie werd de oogstand opgelost. De conclusie wordt opnieuw bewaard. Enkele centra's hadden problemen met het inladen van hun edsion zending, ook deze werden in orde gebracht.

Connectie met vaccinnet lukt terug (21-01-2015)

Connectie is terug in orde gebracht. Dit lieten de mensen van vaccinnet gisteren nog weten.

Problemen met afwerken oogstand

Bij het onderwerp oogstand zijn er problemen met het bewaren van de conclusie. Dit wanneer " asymmetrische corneareflex" wordt aangeduid en de conclusie "vermoeden van afwijkende oogstand" is. Hierdoor is het niet mogelijk om het consult af te werken. Dit werd doorgegeven en zal terug in orde komen. Wanneer laat ik nog weten via de site.

Pages